Ako nás nájdete

Súkromná stomatologická ambulancia

Strmý vŕšok 70, Bratislava
tel.: 02 / 6595 7097

Súkromná stomatologická ambulancia

MUDr. Jarmila GAJDÁROVÁ
Strmý vŕšok 70
Záhorská Bystrica
841 06 Bratislava

mob.: 0905 292 465
tel.: 02/6595 7097

www.zubnaambulancia.sk