Cenník

Vyšetrenia

D01Vstupné vyšetrenie - nový pacient30.00 €
D02Kontrolné vyšetrenie20.00 €
D03Cielené vyšetrenie15.00 €
D05Komplexné pedostomatologické vyšetrenie25.00 €
D06Kontrolné pedostomatoligické vyšetrenie15.00 €
D11Vyžiadané akútne ošetrenie v ordinačnom čase20.00 € + výkon
D37Administratívny výkon kratší5.00 €
D38Administratívny výkon dlhší15.00 €
D52RTG snímka intraorálna12.00 €
D71Skúška vitality zubov5.00 €

Profylaxia

N01Ústna hygiena - inštruktáž20.00 €
N03Odstránenie zubného kameňa35.00 €
N30Pečatenie fissúr - zub11.00 €
N40Lokálna fluorizácia za jedno zuboradie15.00 €
N04Odstránenie zubného kameňa-jeden sextant15.00 €

Konzervačná stomatológia

V001Skloionomer-jedna plôška27.00 €
V002Skloionomer-dve plôšky32.00 €
V003Skloionomer-tri plôšky40.00 €
V01Jednoplôšková výplň zuba - amalgám30.00 €
V02Dvojplôšková výplň zuba - amalgám35.00 €
V03Trojplôšková výplň zuba - amalgám40.00 €
V05Fotokompozit jedna plôška35.00 €
V06Fotokompozit dve plôšky45.00 €
V07Fotokompozit tri plôšky50.00 €
V10Rekonštrukcia korunky60.00 €
V16Ošetrenie citlivých zubných plôšok - zub5.00 €
V20Provizórna výplň hlbokého kazu15.00 €
V21Paliatívne endodontické ošetrenie20.00 €
V22Extirpácia zubnej drene za každý kanálik15.00 €
V41Endodontické ošetrenie - výplň jedného koreňového kanála45.00 €
V42Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - jeden kanálik30.00 €
V45Apexifikácia-prečistenie,provizórna výplň14.00 €
V50Bielenie zubov — domáce-100.00 €
V60Bielenie zubov — ambulantné253.00 €
V61Vnútorné bielenie 1 zub50.00 €
V62Bieliaca termoplastická dlaha80.00 €
V63Nasadenie koferdamu20.00 €

Anestéza

A01Povrchová anestéza5.00 €
A02Infiltračná anestéza10.00 €
A03Zvodná anestéza15.00 €
A04Intraligamentová anestéza12.00 €
A05Aplikácia ozónu15.00 €

Chirurgická stomatológia

E01Extrakcia dočasného zuba10.00 €
E11Extrakcia trvalého zuba40.00 €
E12Extrakcia viackoreňového zuba55.00 €
E21Komplikovaná extrakcia zuba70.00 €
E31Dekapsulácia20.00 €
E51Zastavenie postextrakčného krvácania10.00 €
C07Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti20.00 €
C41Intraorálna incízia dentogénneho abscesu10.00 €
P05Odstránenie miestneho dráždenia7.00 €
P07Lokálne ošetrenie gingívy, alebo sliznice8.00 €
P08Sutúra slizničnej rany9.00 €
P09Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie14.00 €
P10Čistenie zubov AIR FLOW55.00 €
P11Leštenie výplne4.00 €
P12Zábrus previslej výplne10.00 €
P13Lokálne vyartikulovanie chrupu20.00 €
P14Zavedenie drenu8.00 €

Stomatologická protetika

F01Návrh čeľustnoprotetického riešenia10.00 €
F63Stiahnutie fixnej náhrady - člen13.00 €
F64Opätovné nasadenie fixnej náhrady15.00 €
F65Študijný model20.00 €
Vyžiadané ošetrenia v deň pracovného voľna 35.00 € + cena výkonu

Ceny protetických výrobkov

Inlay

1101Inlay liata ako pilier mostíka30 €
1103Inlay koreňová nepriama60.00 €
1104Parapulpálny čap prefabrikovaný15.00 €
1105Prefabrikovaný koreňový čap - titánový35.00 €
1106Prefabrikovaný koreňový čap - sklenené vlákna60.00 €
1107Inlay celokeramická250.00 €

Korunky

12101Korunka plášťová celoliata120.00 € + kov
12103Korunka plášťOvá živicová (C+B)85.00 €
12105Korunka fazetoVaNá, živicová (C+B)140.00 € + kov
12106Korunka kovokeramická220.00 €
12107Korunka celokeramická320.00 €
12108Provizórna korunka vyhotovená v ambulancii25.00 €
12109Keramická fazeta250.00 €

Snímateľné náhrady

20200Imediátna náhrada180.00 €
20201Celková snímateľná náhrada horná, alebo dolná280.00 €
20202Čiastočná snímateľná náhrada, štandardný materiál250.00 €
20204Medzerník100.00 €
20205Skeleta300.00 €
20206skeleta zásuvné spoje360.00 €
20207Gilmorov strmeň120.00 €

Úpravy snímateľných náhrad

22101Rozšírenie zubnej náhrady60.00 €
22102Rebazácia celkovej náhrady - nepriama90.00 €
22103Rebazácia celkovej náhrady - mäkkou živicou70.00 €
40112Oprava-prasknutá, alebo zlomená náhrada35.00 €

Ceny protetických prác môžu byť upravované podľa aktuálnych cien zubnej techniky.