Cenník

Vyšetrenia

D01Vstupné vyšetrenie - nový pacient40.00 €
D02Kontrolné vyšetrenie25.00 €
D03Cielené vyšetrenie25.00 €
D05Komplexné pedostomatologické vyšetrenie30.00 €
D06Kontrolné pedostomatoligické vyšetrenie20.00 €
D07Konzultácia do 30 minút na vyžiadanie pacienta30.00 €
D08Čakanie lekára pri ošetrení nespolupracujúceho pacienta, každých začatých 10 minút15.00 €
D09Nedostavenie sa na objednaný termín bez ospravedlnenia, každých začatých 30 minút20.00 €
D10Poplatok za zrušenie termínu v deň ošetrenia15.00 €
D11Vyžiadané akútne ošetrenie v ordinačnom čase25.00 € + výkon
D37Administratívny výkon kratší10.00 €
D38Administratívny výkon dlhší30.00 €
D52RTG snímka intraorálna12.00 €
D71Skúška vitality zubov5.00 €

Profylaxia

N01Ústna hygiena - inštruktáž30.00 €
N02Inštruktáž s medzizubnou kefkou8.00 €
N03Odstránenie zubného kameňa55.00 €
N30Pečatenie fissúr - zub25.00 €
N40Lokálna fluorizácia za jedno zuboradie20.00 €
N04Odstránenie zubného kameňa-jeden sextant25.00 €

Konzervačná stomatológia

V001Skloionomer-jedna plôška35.00 €
V002Skloionomer-dve plôšky40.00 €
V003Skloionomer-tri plôšky45.00 €
V004Twinky star (výber farby výplne podľa želania dieťaťa)35.00 €
V01Jednoplôšková výplň zuba - amalgám35.00 €
V02Dvojplôšková výplň zuba - amalgám45.00 €
V03Trojplôšková výplň zuba - amalgám55.00 €
V05Fotokompozit jedna plôška50.00 €
V06Fotokompozit dve plôšky60.00 €
V07Fotokompozit tri plôšky70.00 €
V10Rekonštrukcia korunky95.00 €
V11Podložka pod výplň10.00 €
V16Ošetrenie citlivých zubných plôšok - zub5.00 €
V20Provizórna výplň hlbokého kazu25.00 €
V21Paliatívne endodontické ošetrenie30.00 €
V22Extirpácia zubnej drene za každý kanálik20.00 €
V41Endodontické ošetrenie - výplň jedného koreňového kanála50.00 €
V42Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - jeden kanálik35.00 €
V45Apexifikácia-prečistenie,provizórna výplň30.00 €
V50Bielenie zubov — domáce-150.00 €
V60Bielenie zubov — ambulantné300.00 €
V61Vnútorné bielenie 1 zub60.00 €
V62Bieliaca termoplastická dlaha100.00 €
V63Nasadenie koferdamu20.00 €

Anestéza

A01Povrchová anestéza7.00 €
A02Infiltračná anestéza15.00 €
A03Zvodná anestéza15.00 €
A04Intraligamentová anestéza15.00 €
A05Aplikácia ozónu20.00 €

Chirurgická stomatológia

E01Extrakcia dočasného zuba s rezorbovaným koreňom15.00 €
E02Extrakcia dočasného zuba s nerezorbovaným koreňom25.00 €
E10Extrakcia kývavého trvalého zuba, alebo koreňa25.00 €
E11Extrakcia trvalého zuba50.00 €
E12Extrakcia viackoreňového zuba65.00 €
E21Komplikovaná extrakcia zuba80.00 €
E31Dekapsulácia25.00 €
E51Zastavenie postextrakčného krvácania10.00 €
C07Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti25.00 €
C41Intraorálna incízia dentogénneho abscesu25.00 €
P05Odstránenie miestneho dráždenia10.00 €
P07Lokálne ošetrenie gingívy, alebo sliznice12.00 €
P08Sutúra slizničnej rany15.00 €
P09Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie20.00 €
P10Čistenie zubov AIR FLOW65.00 €
P11Leštenie výplne5.00 €
P12Zábrus previslej výplne10.00 €
P13Lokálne vyartikulovanie chrupu20.00 €
P14Zavedenie drenu10.00 €
P15Gingivektómia (keramický vrták, vysokofrekvenčný kauter)25.00 €

Stomatologická protetika

F01Návrh čeľustnoprotetického riešenia s cenovou kalkuláciou35.00 €
F63Stiahnutie fixnej náhrady - člen20.00 €
F64Opätovné nasadenie fixnej náhrady20.00 €
F65Študijný model30.00 €
Vyžiadané ošetrenia v deň pracovného voľna 50.00 € + cena výkonu

Ceny protetických výrobkov

Inlay

1101Inlay liata ako pilier mostíka50 €
1103Inlay koreňová nepriama75.00 €
1104Parapulpálny čap prefabrikovaný30.00 €
1105Prefabrikovaný koreňový čap - titánový40.00 €
1106Prefabrikovaný koreňový čap - sklenené vlákna75.00 €
1107Inlay celokeramická300.00 €

Korunky

12101Korunka plášťová celoliata170.00 € + kov
12102Korunka plášťová živicová (C+B)120.00 €
12103Korunka fazetovaná, živicová (C+B)190.00 €
12104Korunka kovokeramická, fazetovaná260.00 €
12105Korunka kovokeramická-preparácia na schodík300.00 € + kov
12106Korunka kovokeramická290.00 €
12107Korunka celokeramická zirkóniumoxid330.00 €
12108Korunka celokeramická lisovaná310.00 €
12109Provizórna korunka vyhotovená v ambulancii30.00 €
12110Keramická fazeta, onley300.00 €
12111Kompozitná inlay180.00 €
12112Provizórna kornuka vyhotovená v laboratóriu60.00 €
12113Dlaha proti bruxizmu110.00 €
12114Dlaha na odlahčenie TMK110.00 €

Snímateľné náhrady

11110Nadštandardné zuby do protéz len front15.00 €
11111Nadštandardné zuby do protéz45.00 €
20200Imediátna náhrada300.00 €
20201Celková snímateľná náhrada horná, alebo dolná480.00 €
20202Čiastočná snímateľná náhrada, štandardný materiál340.00 €
20204Medzerník150.00 €
20205Skeleta500.00 €
20206skeleta zásuvné spoje580.00 €
20207Gilmorov strmeň120.00 €
20208Transparentné podnebie30.00 €
20209Kovová mriežka do protézy40.00 €
21205Spona tojramenná liata30.00 €
21206Spona tojramenná kombinovaná25.00 €
21207Alginátový odtlačok20.00 €
21208Silikónový odtlačok30.00 €
21209Strmeň liaty zanorený35.00 €
21211Skeletová náhrada na jednostranne skrátený oblúk420.00 €

Úpravy snímateľných náhrad

21210Výmena teflónov v skelete30.00 €
22101Rozšírenie zubnej náhrady70.00 €
22102Rebazácia celkovej náhrady - nepriama110.00 €
22103Rebazácia celkovej náhrady - mäkkou živicou110.00 €
40112Oprava-prasknutá, alebo zlomená náhrada50.00 €

Ceny protetických prác môžu byť upravované podľa aktuálnych cien zubnej techniky.